תקנון

סמואלס קייטרינג בע”מ (להלן “סמואלס”) בעלת ומפעילת “סמואלס קייטרינג” משיקה בזאת אתר אינטרנט עבור שירותי הזמנת משלוחים באתר האינטרנט.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של סמואלס קייטרינג.

כל האמור בתקנון זה ובאתר עצמו הינו בלשון זכר אולם מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כל הגולש באתר ו/או מזמין באמצעות האתר משלוח באמצעות שירות השליחים או שירות האיסוף העצמי מצהיר בזאת ומתחייב כי קרא את התקנון, הבין את תוכנו, מסכים להוראותיו ומתחייב לפעול על פיהן.

הגולש מסכים ומתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר זה אלא למטרות לשמן נוסד האתר.

כל אדם שהנו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להזמין שירות משלוחים באמצעות האתר.

הזמנת השירות כאמור מותנית בהזנת מלוא הפרטים הנדרשים ע”י האתר ובמינימום הזמנה של 250₪. סמואלס קייטרינג ו/או בעליהן ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראיים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הרישום הממוחשב של סמואלס קייטרינג בקשר עם הפעולות המתבצעות באתר יהווה ראיה מוחלטת לאמור בפעולות אלו.

הגולש ו/או המזמין באמצעות האתר מצהיר בזאת על הסכמתו כי סמואלס ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ו/או הודעת אסמס ו/או ולפנות אליהם בכתב או בעל פה ו/או בכל צורה אחרת בקשר עם סמואלס לרבות אך לא רק בקשר עם עדכון מצב ההזמנה ו/או המשלוח, בקשר לאישור ההזמנה טלפונית, בקשה או תנאי למשלוח קוד ההזמנה באמצעות הודעת אסמס, מבצעים שונים, הנחות, שינויים בתפריט, חידושים שונים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב.

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי ו/או במזומן הכל עפ”י הפרטים שהוזנו ע”י הגולש ו/או המזמין.

החברה עושה כל פעולה על מנת שכל המוצרים הנמכרים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה ויגיעו ליעדם מוקדם ככל שניתן.

התמונות והמידע באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים ביניהם לבין המוצר שיסופק בפועל.

בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים ו/או שירותים ו/או ידע הקשורים באתר לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר / השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.

סמואלס קייטרינג ו/או בעליהן ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה תקין, ללא פגמים ו/או וירוסים ו/או תולעים או כל פגם אחר או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הגולש ו/או שך מבצע ההזמנה או בציוד אחר עקב השימוש באתר. כמו כן, החברה ו/או מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות בקשר עם לפעילות בלתי חוקית שנעשית ע”י גולש כלשהו או צד ג’ אחר כלשהו שאינם בשליטה של החברה.

האתר מכיל תכנים שונים לרבות תמונות, מתכונים וכיו”ב חומרים, המוגנים ע”י דיני הקניין הרוחני ואין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לצד ג’ את אותם התכנים.

התחברות
עגלת קניות0
אין מוצרים בעגלה
המשך לקנות
0